מדדי בדיקת הזרע - משמעותם בבירור פוריות הגבר

מאת: דר' צחי בן-ארויה

בדיקת זרע הינה מרכיב חשוב ובסיסי בבירורי אי-פריון. משתמשים בבדיקה זאת על מנת להעריך את חלקו של הגבר בבעיית הפוריות של בני הזוג. בבדיקת הזרע תשומת לב מיוחדת ניתנת למספר מדדים המעידים על כמות הזרע ואיכותו כמו:
• נפח הזרמה
• מספר תאי הזרע
• צורת תאי הזרע
• יכולת התנועה של תאי הזרע

מספר גופים ניסחו קריטריונים שונים עבור הגדרת הנורמה בדיקת הזרע, אולם יש עדיין קושי רב בהערכת יכולת הפוריות של הזרע מתוך המדדים הנבדקים כיום. עקב בעיה זו, נזהרים היום משימוש במושג "ערכי נורמה" ובמקומם משתמשים במושג "ערכי יחוס". כך או כך, בעיה זו גורמת לבלבול וקושי בהגדרת כושר הפריון של בן הזוג, ומכאן ביכולת האיבחון והטיפול.
מחקר חדש שפורסם בעיתון היוקרתי The New England Journal of Medicine בנובמבר 2001, מנסה להאיר את הבעיה הזו ע"י ניסיון לקבוע ערכי "נורמה" שיבדילו בין הגבר הפורה והלא פורה.
במחקר זה הושוו מאפייני בדיקת הזרע של 765 גברים מזוגות הידועים כסובלים מבעיית פריון (ניסיונות להרות במשך כשנה לפחות ללא הצלחה) על רקע זיכרי (כל הבירור שבוצע לאישה היה תקין), למול בדיקות זרע של 696 גברים מזוגות ללא בעיית פריון.
מספר הבדלים נימצאו בין שתי הקבוצות. הגברים ללא בעיית הפריון היו משכילים יותר מחבריהם הלא-פוריים, ואילו בקרב הגברים עם בעיית הפריון היו יותר מעשנים וצרכני אלכוהול.
מדדי הזרע של הגברים הפוריים והלא פוריים היו חופפים ברובם. בבדיקה נמצא שהערכים המאפשרים את הניבוי הטוב ביותר לבעיית פריון היו ריכוז זרע של פחות מ 13.5 מיליון לסמ"ק, תנועתיות בפחות מ 32 אחוז מתאי הזרע ופחות מ 9 אחוז מתאי הזרע בעלי צורה תקינה. יכולת הפוריות של הגבר ירדה כתלות ישירה בכל אחד מהמדדים הללו, כך שככל שהמדד היה נמוך יותר כך סיכויי הפוריות היו נמוכים יותר.
המדד שנמצא כחשוב ביותר, וכבעל ההשפעה המכריעה ביותר ליכולת הזרע להפרות היה כמות תאי הזרע בעלי הצורה הנורמלית.

לסיכום, נראה כי כל המדדים בבדיקת הזרע הנמדדים היום שימושיים בחיזוי יכולת ההפריה של הגבר. צורת תאי הזרע הינה ככל הנראה בעלת החשיבות הרבה ביותר ליכולת הזרע להיות פורה. אולם לא נימצא גם במחקר זה לא המרכיב ולא ערך סף היכול לשמש כבורר יחיד ומוגדר לגבי יכולת הפריון של הגבר, שכן טווח החפיפה בין התוצאות של הגברים הפוריים והגברים שלא פוריים היה רחב.

מתוך The New England Journal of Medicine מתאריך 8/11/2001
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
לקריאה נוספת:
על הפריות מבחנה (ICSI ) ומישכל הילדים , 1/07/2005
השראת ביוץ והסיכון לסרטן , 6/04/2005
אבחון טרום לידתי - בשליש הראשון להריון - מריר צואר הרחם , 7/07/2005
הקשר בין הצלחת טיפולי פריון וגיל האישה, 31/01/2005
סריקת הפרעות גנטיות וקביעת מין הילוד בעוברי הפריה חוץ גופית , 9/07/2005
מדיניות החזרת עובר אחד במחזורי הפריה חוץ גופית, 30/01/2005
אבחון גנטי טרום השרשה בהפרית מבחנה לאי התאמת סוג דם , 20/01/2005
אסטרוגן המופק מסויה משפר תוצאות הפריית מבחנה , 4/01/2005
טיפולים נוגדי סרטן והשפעתם על הפוריות
דרונט בניית אתרים